Г
ород далекий и близкий
22
П Г I К Н
О Щ Г и м
Е
\ ъ
ПДОдаНкфНІА р0ИШ1£ А.С.
I.
іс ДЭН у-гйіСН! * адІЧЧІ
:|ПЛ" ГуДИІЯ иртґ» КрЩДИОЯ сургг
л0 Г.1
.ЦП
рип рс сч ВЛЪЙ СИ
Надпис и ч і'-і.їіі саїкп лязідя,
Клгдп. ГарЯЯС^ДЛЖ
В-1
огчгі.'
Зі бпзуиш Д-гетєдзііОИТ- 'ЗГ^?П.-.
.
(біда внутри ЕП : ■ ЦпИ*
Лн:::, в? ні и*
і
-і тіГ'ї.-с ишсллс,
То У .п рдсг^їай ішряди " ЇРМ»
Г.іуні-иА ІОДі Дязпіг. і;.г.ЬП0 гЦі'ііііяі,
ї. ї'-ріГ'і .'.ніас* в
п їРні-.
А Л ренін іплятАіііг ^я; -вліг
Тг.
.; Лсі.ї І ййвгсії -Цй ;ґ. лі.і'іі-.,
□есЬі Ь иДО'аанл ті чі я .ї-ткні,,
Інчариіг.-гг ,иКРГґі ижаеНі В*Т-р
Ст-і'-"',;ялі і« ід ""ї ^Тїі"1
п-.і'Г.іп. зг
евігі.
.,-
□4
ЙС-КРВИиі ИИГ-НО Н
ЛЕГКО
•м>
вро подняв дтв зь л чягія
і! . П ГОТІЧІНЛІІСЬ ппч-Зоиз
!л.п\,.
. .
вцакуня ру н руаллип.
Пс-'Ч
'І г , П-ГІ КВПіачК^П -"ЗОЛе-КІ.
гіди Ы нвдДОДО Мвід])М к.
и і і-::
:■
и р н.иси
о бгмйаїтЬ,
Лрііпме.и:іт
р^списП бь.чіі^
І."-
1-іП.уХ.Я
II ПЛі-ГіГІІА-.,
ГСОНЧР" ГГЛНЛ
ІІІІ НІ НВВДТВДІ ШКІ —
ВчДійаді Ди.іПЗІ ЛИЛЬНРДІ плоль,
Н
хлзизилй іілаплшг :л
>рі;ь зрпз^-иі? р$й£НІ№ нііпі ^іиіГьтЬ:
КвиКІ* ЕНЩ/ Чза зіа ц+Н- .'
Іір-рмуть Зи ЬСР—ват» бнлі ■;■■
г4пі,
ІЇЛрЕДЬ нг Еслалг-^-і ■ ЩНнАкЧ.
^лі.їьш: ’.Сірі'^ііу я руагіпі- ОИС»,
:: р.-пскіН МЇД-І.І. 1.І дп ::г.11й.р
І й ЕЕ
ар* т п ті пйсгЬ їв Ні- “ти: пг.ігь—
Олозаыи , ГОрСШ пчлвв ЧЬ*Ьч , ■
II.
В
^сигргіііг Н
КГ5Т^Г71,
Іі ВИПЛІВ трг ву*ШВШ '’Лрлкн".
/знїрг,'тп мушу Соніїїе нИч.
!. ■■ чсд
: еівіго птлі п в лплЛ.
’ Уксґ по; п ра по
у
Ні и її кет і,
К аіОЩ
п: індні:
лр.іі.ггмлгсн ЙС1м(П птпли -ЗЬтЕ ,.
Іу-іг—ттунау ля давгі і^ндий.
ІГЬ.КШЛ
0» ПЙИІ іпнг-гі ‘
.
А
вялагаАа. іЬ ігрояігту
ГаиІв-УйЩ пані лч чиатя/^
ЧгзОї ^
■ --І^
їІІ. .lJlJJ.lv ї(ЗкіНТ-и.
Ї Т І
І[ Г О П ї !,
Цуплки
Ы. ХШОЛИЙсЛЛ.
/
Оригинал поэмы с автографом
-
Я вам не жалуюсь, конечно, -
Прощаясь, консул говорил,
- И я б устроился беспечно,
Когда б Воровский тут не жил.
Экзамен Цимерман не сдал -
А нынче - тоже, консул стал:
Неоперившийся птенец.
Придет большевикам конец!
XII
Со всеми в консульстве приятель
Онегин как-то сразу стал,
Лишь только швед, престарый дятел,
Его совсем не признавал.
Круглов охотно часть коллекцьи
Из местных фрекен уступил,
Ко многим даже дал протекцьи,
В похвалах не щадивши сил.
Ловить звал рыбу Азановский,
Свои он удочки давал,
И раз, с любезностью чертовской,
Евгенью щук презентовал.
Отец Румянцев, пастырь местный,
К Онегину благоволил:
- Видать, что это парень честный,
Румянцев всем его хвалил.
- И хоть стрелялся на дуэли,
Но все ж не из корыстной цели,
Да это было и давно.
..
С Онегиным отец был прост,
И кстати, тут уж заодно,
Ему назначил строгий пост,
Без развлечений и утех,
Чтоб отмолить дуэли грех.
XIII
И так тянулись дни за днями
Без скуки, тягостей, забот.
Онегиным занялись дамы,
В «Нордиске», полные хлопот,
Они слонялись дни и ночи,
Шикарней чтоб найти наряд,
И гуще подводили очи,
Где скрыт волшебный страсти яд.
И каждая мечтала рьяно:
- Ах, почему я не Татьяна?.
.
Хоть в сих Татьянах - без прикрас -
Бывало семь пудов подчас.
XIV
В союзе местных либералов
Читал доклад Александров:
«Развитье личных идеалов
Средь бегемотов и слонов».
Свои интимные заметки
Оратор живо изложил,
И между прочим (с ним нередко)
Себя при этом похвалил.
Онегин слушал весь доклад
И был Александрову рад.
И в тот же вечер в «Розенбаде»
Они знакомство завели:
Друг другу были очень рады
И ночку круглую пили.
Сплелись их мысли и мечты
И перешли они на «ты».
Вы извините - но таков
Всегда Г. Г. Александров.
XV
Так понемногу, постепенно
Друзей Онегин приобрел.
Их посещая неизменно
В том развлечение нашел.
Интриги, сплетни и кляузы
Все поневоле он узнал,
И нес покорно эти узы,
Стокгольм, как всех, его связал.
Мирок дельцов и спекулянтов
Давно Онегина прельщал,
К игре хоть не имел талантов,
Но биржу все ж он посещал.
Повсюду слышал: «мы эсеры
Всегда стояли за террор».
К чему истории примеры -
Все это только чистый вздор.
Меньшевики не уступали,
Эсесы рвались прямо в бой,
И все тут вместе торговали
Идеей, сыром, колбасой,
Сукном, резиной, сапогами,
Чулками, нитками.
словами.
Познал Онегин тут немало
Таких почтеннейших господ,
Которых совесть не терзала,
История Петербурга. № 4 (26)/2005
предыдущая страница 21 История Петербурга №26 (2005) читать онлайн следующая страница 23 История Петербурга №26 (2005) читать онлайн Домой Выключить/включить текст